INNOVATSIOONI JUHTIMINE

Autor
Kategooria
Raamatu kaas
Lehekülgede arv
584
Mõõtmed
164 x 245
Avaldamise aeg
31.10.2006
Tõlkija
Hind
10,16 €
Meie veebipoest on raamat otsa saanud!

 

NB! Seda raamatut saab tellida Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu.

www.eas.ee
Tel 6279 792

Suurbritannia tunnustatud innovatsiooni juhtimise õppejõudude raamatut "Innovatsiooni juhtimine" kasutatakse laialdaselt ülikoolides vastava aine õpikuna.

Raamatu “Innovatsiooni juhtimine” suur väärtus seisneb selles, et ta vaatleb innovatsiooni juhtimist ettevõttes ja ettevõtte seisukohalt. Autorid näitavad innovatsiooni tähtsust ettevõtete jaoks ja sellega seotud probleeme. Käsitletud on enamik olulistest innovatsiooni juhtimise valdkondadest ja probleemidest. Erilise väärtuse raamatule annab näidete ja juhtumianalüüside rohkus. Iga peatükk lõpeb mahuka kirjanduse loeteluga, mis annab hea ülevaate sellealasest kaasaegsest kirjandusest, autoritest ja kaasnevatest teemadest. Raamat on kirjutatud elavas keeles ning peaks olema huvitav ja kaasakiskuv ka inimesele, kellel puuduvad majandus- ja tehnoloogiaalased teadmised ja haridus.
          - Prof Maksim Saat, Tallinna Tehnikaülikool

“Innovatsiooni juhtimine” on nii õppematerjal innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimisega tegelevatele tudengitele kui ka oluline abivahend ettevõtjatele. Raamatust võiks huvituda ka poliitikud, ametnikud ja ühiskondlikud arvamusliidrid, kes tegelevad majandusliku ja sotsiaalse arengu võtmeküsimustega. Autorid võtavad lähema vaatluse ka teemad, mis just Eesti lugejale võiks eriti huvipakkuvad olla: innovatsioon teenindussektoris ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes, koostöö ja võrgustikud ning üleilmastumisega kaasnev.
          - Tarmo Kalvet, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Innovatsioon on Eestis ja Euroopas laiemalt müstifitseeritud liialt teaduskeskseks ning ettevõtjakaugeks valdkonnaks. “Innovatsiooni juhtimine” annab oma panuse selle müüdi purustamisele, rääkides ettevõtjale arusaadavates mõistetes ning lahates ettevõtja ees seisvaid väljakutseid uute ideede kasutuselevõtmisel. Innovatsiooni juhtimises oleme mitte ainult tema tähendust, vaid ka temaga kaasnevaid juhtimisvõtteid avastamas, nagu paarkümmend aastat tagasi avastati kvaliteedi- ja protsessijuhtimist. Innovatsioon, nagu ka juhtimine on tegusõna – uue idee elluviimine ei seisne unistamises ja ootamises, vaid tegutsemises. 
            - Linnar Viik, õppejõud, ettevõtja, innovatsiooni eestkõneleja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse üheks tegevusvaldkonnaks on edendada Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekust ja Eesti inimeste innovatsiooniteadlikkust. Seetõttu pidasimegi vajalikuks toetada ühe asjaliku innovatsiooni ja selle juhtimist käsitleva raamatu väljaandmist eesti keeles. “Innovatsiooni juhtimine” annab lugejale baasteadmised, kuidas hakkama saada teadmistepõhise majandusega ühiskonnas.
          - Madis Võõras, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Innovatsioon on uutest ideedest ärilise väärtuse loomise protsess. Seda protsessi ei saa lihtsalt sisse ja välja lülitada – see on kestev protsess, see on meeleseisund, mis on omane paljudele Eesti ettevõtjatele. Suurepärase ettevõtte loomiseks on vaja rohkem kui head ideed ja uuendamise kirge. “Innovatsiooni juhtimine” aitab raamida teie loovuse protsessi toetavate metodoloogiatega.
           - Steve Jurvetson, Draper, Fisher, Jurvetson