SIBERISSE, VABATAHTLIKULT

Autor
Kategooria
Raamatu kaas
Lehekülgede arv
208
Mõõtmed
170x240
Avaldamise aeg
31.05.2022
Toimetaja
Hind
24,35 €

Kohtumised šamaanide ja budamunkadega, osalemised spirituaalsetes riitustes, kulgemine GULAGi surmalaagrite radadel, vahistamine viisarežiimi rikkumise eest, intervjuu Siberi Jeesus Kristusega enne tema vangistamist, sattumine üleujutuse meelevalda, suunataju kaotamine taigas – need on vaid üksikud seigad, mis hoiavad ülal pinget ja põnevust. Olukirjeldustega kaasnevad autori kommentaarid ja julged üldistused, paralleelide tõmbamine möödanikuga ja detailirohke taustainfo, lisaks fotoobjektiivi kaudu edastatav rikkalik visuaalne külg.  

Seiklusrikas ekspeditsioon ja ettevalmistused raamatu sünniks leidsid aset ajal, mil  Euraasia kontinendi põhjaosa näis viibivat roosas rahulikus oleskelus. Kuigi rahuliku pealispinna all märkas tähelepanelik rändurisilm juba ka üksikuid märke, mis viitasid muutustele. Nii mõnedki 2018. aastal tehtud tähelepanekud ja teema tõstatamised on hiljem osutunud ettenägelikuks.  Autor kirjeldab nähtut ja kogetut erapooletult ning eelarvamuste vabalt, soovimata kallutada lugeja suhtumist ühegi äärmuse suunas.